خوش آمدید ! لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را در زیر وارد کنید
نام کاربری
رمز عبور

قابل توجه کارکنان محترم :

جهت آگاهی از چگونگی و نحوه  استفاده از سیستم تردد جدید(مرخصی ساعتی و روزانه، ماموریت، درخواست پرواز و اسکان و مشخصات مهمان) لطفا فیلم های آموزشی زیر را مشاهده فرمائید .

آموزش درخواست ثبت مهمان

آموزش درخواست ماموریت همراه با پرواز و اسکان

آموزش ثبت درخواست مرخصی روزانه

آموزش ماموریت ساعتی

آموزش مرخصی ساعتی

آموزش درخواست خودرو

نام کاربری شماره پرسنلی و رمز عبور برای اولین بار برابر با کد ملی خواهد بود، لطفا پس از اولین ورود، رمز عبود خود را تغییر دهید

MaherAfzar© 2011-2020